mamtechnika.cz - Profesionální prodej a servis zahradní techniky, elektrického nářadí a krbových kamen. Tisíce spokojených zákazníků. Rychlá doprava., Obchodní podmínky

ESSOX splátky - zahradní benzínové elektrické krbová kamna
overeno

Obchodní podmínky a reklamační řád


OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A REKLAMAČNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI M&M technika s.r.o. ( www.justice.cz )


I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup a reklamaci (uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží) v internetovém obchodě společnosti M & M technika s.r.o. , IČ 275 29 762 , DIČ : CZ27529762, se sídlem Libuň 223, PSČ 507 15, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vložka 24340 (dále jen „Společnost“), na internetové adrese www.mamtechnika.cz, jehož provozovatelem je Společnost. Obchodní podmínky a reklamační řád stanoví práva a povinnosti kupujících (zákazníků) a prodávajícího (Společnosti), jakož i stanovují podmínky, za kterých je možno na předmět koupě uplatnit reklamaci.

1.2 Informace obsažené v těchto obchodních podmínkách, tak v reklamačním řádu Společnosti se vztahují p o u z e na prodej uskutečněný na dálku přes on-line nákup /elektronickou objednávku z virtuálního obchodu, pro prodej v kamenné prodejně platí obchodní podmínky odlišné.

1.3 Nabízený sortiment v internetovém obchodě, jakož i ceny za zboží se mohou lišit od sortimentu a cen v kamenné prodejně. Kupující není oprávněn dožadovat se ceny, jakož i sortimentu zboží v internetovém obchodě, které platí či je nabízeno pro kamennou prodejnu a naopak.


1.4 Smlouvy uzavřené do 31.12.2013 a nároky z nich plynoucí se řídí občanským zákoníkem zák. č. 40/1964 Sb. případně obchodním zákoníkem zák. č. 513/1991 Sb.


II. On-line nákup, objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1 Nakupování ve virtuálním obchodě probíhá on-line vkládáním zboží do nákupního košíku, přičemž k ukončení a odeslání elektronické objednávky je třeba postupovat ve čtyřech navazujících krocích (nákupní košík, doprava a platba, shrnutí, odeslání), ke kterým je v elektronické objednávce kupující naváděn pokyny.

2.2 Samotné vložení zboží do košíku v on-line obchodě (1. krok objednávky) není a nemůže být považováno za návrh kupní smlouvy (oferta), pokud nebyly splněny a ukončeny všechny čtyři kroky on-line nákupu. Až odesláním objednávky (4. krok) se elektronická objednávka stává závaznou, do úkonu odeslání elektronické objednávky může kupující měnit obsah nákupního košíku, jakož i od nákupu ustoupit.

2.3 Veškeré elektronické objednávky zaslané prostřednictvím internetového obchodu Společnosti jsou považovány za závazné. Kupující je povinen pečlivě zkontrolovat stav své elektronické objednávky ve třetím kroku objednávání (shrnutí). Okamžikem odeslání elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje ustanovení obchodních podmínek v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně výše přepravného, jakož stvrzuje, že se důkladně seznámil s částí obchodních podmínek pojednávající o reklamaci zboží a možnosti odstoupení od smlouvy.

22.4 Odeslaná elektronická objednávka (ukončení čtvrtého kroku on-line nakupování) je považována za závazný návrh kupní smlouvy (oferta). K úkonu uzavření kupní smlouvy dochází přijetím objednávky společností (akceptace oferty). O přijetí objednávky je kupující informován automaticky zasílanou zprávou „potvrzení přijetí k dalšímu zpracování“ na e-mail kupujícího, který uvedl v elektronické objednávce. Součástí potvrzujícího e-mailu o přijetí objednávky jsou i obchodní podmínky v samostatném pdf souboru.

2.5 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, zejména povinných údajů označených červenou hvězdičkou. Kupující, který činí objednávku jako podnikatel v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti je povinen vyplnit v objednávkovém formuláři své IČ, DIČ,název firmy, adresu). Kupující je povinen ve své objednávce zvolit způsob dopravy a způsob platby.

2.6 Společnost dodává zásilky na místo určené kupujícím (dodací adresa v objednávkovém formuláři). Společnost dodává zásilky pouze na dodací místa v České republice a Slovenské republice, na dodací místa na Slovensku zahradní sestavy a zahradní houpačky Společnost nedodává. Povinností kupujícího je v místě určeném zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je Společnost oprávněna požadovat poplatek za skutečně vynaložené náklady za přepravu zásilky a dále je oprávněna společnost od kupní smlouvy odstoupit, aniž by doručovala zboží opakovaně. Při opakovaném pokusu o doručení k žádosti kupujícího, je Společnost oprávněna účtovat kupujícímu vícenáklady, které vznikly v souvislosti s opakovaným doručením zboží.

2.7 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím po zaplacení kupní ceny.

2.8 Odeslání elektronické objednávky prostřednictvím internetového obchodu Společnosti je závazné. Kupující je povinen zboží převzít v místě, které určil a zaplatit za něj cenu platnou v internetovém obchodě v době podání objednávky. Slevy, poukázky, výhody a akce se nesčítají. Na jednu objednávku lze využít vždy jen jednu výhodu.


III. Přepravné, typy přepravy a platby za přepravu

3.1 Zboží je dle charakteru dodáváno jedním z následujících typů přepravy (písm. a), b), c):

a) zásilková přeprava

Zboží je Společností předáno přepravci (volba přepravce není ponechána na kupujícím) společně s příslušnými dokumenty (prodejním dokladem, záručním listem, návodem k použití). Zásilkovou přepravu pro Společnost nyní zajišťuje WE-DO a DHL( https://www.dhl.com/…tml).

Společnost je oprávněna kdykoli zvolit za smluvního partnera přepravce jiného.

přepravné u zásilky v České republice:

o u objednávky v hodnotě 2999,-Kč a vyšší je přepravné ZDARMA

o u objednávky v hodnotě nižší než 2999,- Kč činí přepravné 149,- Kč s DPH

přepravné u zásilky s dodacím místem na Slovensku:

o do 31 kg váhy zásilky činí přepravné 199,- Kč bez DPH

o nad 31 kg váhy zásilky je přepravné stanoveno individuálně dle dodacího místa a přesné hmotnosti zásilky

b) přeprava firemním vozidlem

Objednané zboží přiveze firemní vozidlo Společnosti. Pracovník Společnosti výrobek předvede a proškolí kupujícího o správném používání a údržbě.

Přeprava firemním vozem Společnosti po České republice:

o u objednávky v hodnotě 2999,-Kč a vyšší je přepravné ZDARMA

o u objednávky v hodnotě nižší než 2999,- Kč činí přepravné 149,- Kč s DPH

 

c) prodej na splátky – kupujícímu bude poskytnut nebankovní úvěr od společnosti Essox, poskytnutí úvěru se řídí obchodními podmínkami této společnosti

 


IV. Platební podmínky

4.1 V internetovém obchodě společnosti je možno zvolit z následujících způsobů platby za objednané zboží:

a) platba při předání zásilky – platba tzv. dobírkou – kupující za zboží zaplatí v hotovosti při převzetí zásilky na prodejně, při doručení zásilky firemním vozidlem na místě dodání příp. dobírkou nebo platební kartou při zásilkové přepravě. Při převzetí zboží na prodejně lze platit platební kartou !

b) bankovním převodem – kupující uhradí za zboží převodem ze svého účtu na účet Společnosti, případně vloží peníze na účet Společnosti na pobočce banky. Kupující by měl vždy věnovat zvýšenou pozornost zadávání příkazu k úhradě, zejména pak variabilního symbolu platby, aby mohla být Společností dohledána. Platba kupujícího je očekávána v následujících pěti (5) pracovních dnech. Po marném uplynutí této lhůty, nemůže Společnost garantovat dostupnost zboží.

c) prodej na splátky – kupujícímu bude poskytnut nebankovní úvěr od společnosti Cetelem, od společnosti Essox, poskytnutí úvěru se řídí obchodními podmínkami těchto společností

d) okamžitý online prodej
- poskytovatel platební brány: ComGate Payments
- platební metody dle nabídky ComGate Payments
- kontaktní údaje na společnost ComGate Payments a.s. : (Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové  E-mail: platby-podpora@comgate.cz) Tel: +420 228 224 267

4.2 Při objednávce nad 30.000,- Kč její hodnoty je Společnost oprávněna vystavit kupujícímu zálohou fakturu ve výši 10% z celkové ceny objednávky. Zboží je pak expedováno v expediční lhůtě, která počíná běžet dnem, kdy Společnosti bude připsána záloha na účet.

4.3 4.3 Při objednávce na Slovensko je možná úhrada pouze předem bankovním převodem dle čl. IV. odst. 1 písm. b) těchto obchodních podmínek. .


V. Expediční lhůty

5.1 Není-li v popise objednávaného zboží uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno v době:

a) v případě balíkové přepravy – je zásilka expedována resp. předána přepravci nejpozději do pěti (5) pracovních dní, nebrání-li Společnosti mimořádné důvody:

  - po připsání platby na účet Společnosti, pokud byl zvolen bezhotovostní způsob úhrady

  - po obdržení objednávky při platbě na dobírku, platbě v hotovosti na prodejně Společnosti

b) v případě převzetí zásilky v kamenné prodejně – zboží bude připraveno k vyzvednutí na kamenné prodejně (kupující bude o této skutečnosti vyrozuměn e-mailem či telefonicky) nejpozději do pěti (5) pracovních dní:

  - od obdržení objednávky při zvoleném způsobu úhrady hotově při převzetí

  - po připsání platby na účet Společnosti, pokud je zvolen bezhotovostní způsob úhrady

c) v případě dopravy firemním vozem – je zásilka expedována nejpozději do pěti (5) pracovních dní:

  - po připsání platby na účet Společnosti při zvoleném způsobu úhrady bezhotovostně

  - po obdržení objednávky při zvoleném způsobu úhrady hotově při převzetí

 

5.2 Internetový obchod Společnosti si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží nebude na skladě, že se vyskytnou nepředvídatelné události, jakož i změnit přepravní společnost, tak aby zboží bylo kupujícímu dopraveno v co nejkratší možné době, nejdéle však do 30-ti dnů od přijetí objednávky. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky. V případě, že zboží nebude skladem, může Společnost kontaktovat kupujícího za účelem sjednání zrušení objednávky. Stejné právo na zrušení objednávky po uplynutí lhůty má i zákazník vůči společnosti.

 


VI. Reklamační řád a záruční opravy

6.1 Reklamní řád popsaný v tomto článku obchodních podmínek se vztahuje pouze na zboží zakoupené od Společnosti prostřednictvím internetového obchodu na www.mamtechnika.cz, u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady .

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

6.3 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, s výjimkami stanovenými zákonem (zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení (dříve záruční list) uvede prodávající své jméno, sídlo, identifikační údaj, popř. další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti a je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah a podmínky trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí.


Uplatnění práva z vadného plnění


6.4 Práva z odpovědnosti za vadné plnění , zaniknou, nebyla-li uplatněna v době 24 měsíců od převzetí zboží. Právo na odpovědnost za vadné plnění se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním či způsobené nesprávným použitím. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu způsobil sám.


6.5 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny

d) odstoupit od smlouvy.


6.6 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li kupující své právo, postupuje se dle čl. 6.7 , 6.8, 6.9.


6.7 Nemá-li věc vlastnosti sjednané mezi prodávajícím a kupujícím či takové, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží či reklamu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Pokud ujednání v předchozích větách tohoto článku nejsou možná, může kupující odstoupit od smlouvy.


6.8 Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.


6.9 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.


6.10 V případě, že objednané zboží vykazuje zjevné vady na přepravním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. Kontrola neporušenosti přepravního obalu je povinností kupujícího. V případě zjevných vad na přepravním obalu, je kupující povinen veškeré vady zapsat do průvodního listu přepravce příp. s přepravní společností sepsat „zápis o škodě“ (nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění není tímto dotčen). Po převzetí zásilky Zákazník je povinen po převzetí zásilky, zboží řádně zkontrolovat a v případě, že bude zboží jakýmkoli způsobem poškozeno o tom neprodleně informovat dodavatele prostřednictvím emailu. Podpisem průvodního listu kupující stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

6.11 Práva z vady se uplatňují u Společnosti, pokud u ní byla věc koupena, nebyla-li v potvrzení určena jiná osoba k opravě. Kupující je povinen věrohodným způsobem doložit zakoupení zboží u Společnosti. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen předat zboží Společnosti čisté v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství. V případě opakované vady, je povinen předložit také veškeré doklady o již provedených opravách.


6.12 Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající či osoba určená k opravě v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

6.13 Společnost resp. její pověřený zaměstnanec rozhodne o reklamaci ihned po obdržení reklamovaného zboží, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud Společnost s kupujícím nesjedná delší lhůtu. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

6.14 V případě uplatnění práva z vadného plnění rozměrného zboží např. čtyřkolek, malotraktorů, zahradních traktorů apod. je vhodné, aby kupující předem informoval Společnost o záměru uplatnit reklamaci a ta mu doporučí nejvhodnější formu řešení dané reklamace vzhledem k povaze zboží.

6.15 Společnost je oprávněna právo z vadného plnění označit za neoprávněné(reklamace se nevztahuje na tyto případy) v případě, že:

 - vada vznikla prokazatelně špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či použitím, užíváním zboží zejména v rozporu s návodem k používání

 - provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů

 - bylo použito nesprávné či nelegální programové vybavení, nebo nesprávný spotřební materiál,

 - byla vada způsobena působením počítačových virů,

 - byla vada způsobena zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN

 - byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,

 - bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku

 - bylo zjištěno, že předložené potvrzení jeví zjevné známky úprav v údajích nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, které je uvedeno v záručním listě


6.16 Reklamaci může Společnost uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:
- vada se vyskytla v době 24 měsíců od převzetí zboží - za tímto účelem kupující prokáže nákup zboží
- kupující koupil zboží/výrobek od Společnosti (prodávajícího)
- výrobek je vadný - za tímto účelem kupující popíše závadu a předloží vadný výrobek v sídle Společnosti
Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

6.17 Kupující je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do jednoho (1) měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, může Společnost požadovat poplatek za uskladnění věci za každý započatý týden po uplynutí této lhůty.

VII.
GDPR-  Podmínky ochrany osobních údajů


A. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR) je M&M Technika s.r.o. IČO:27529762, DIČ:CZ27529762 Libuň čp.223, 507 15  (dále jen: „správce).

 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa:Libuň čp.223, 507 15

email:info@mamtechnika.cz

telefon: 493 620 976

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.B.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


C.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.


Souhlas se zpracováním osobních údajů udělíte zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ při odeslání objednávky. Neudělíte-li správci tento souhlas, bude správce přesto oprávněn vaše údaje zpracovávat, a to na základě předchozích dvou důvodů, tj. plnění smlouvy a oprávněný zájem.


D.Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


E.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

 • účetní

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.


G.Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


H.Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesel, antivirových programů, fyzického zabezpečení uložišť . …

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

I.Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


J. E-mailové dotazníky

 1. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky a Zbozi.cz, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.


K.Retargeting, remarketing

 1.  Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s.

   Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

 2.  “Naše webové stránky využívají technologie remarketingu a google analytics provozované společností Google Inc.

   Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Google Inc“


VIII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího (zákazníka)

8.1 Kupující má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne následujícím po dni, kdy převzal nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzala zboží příp. poslední položku, dodávku zboží, pokud byla dodávka zboží sestavena z několika položek, které jsou dodávány po částech.  Končí-li lhůta ve dnech pracovního volna, státních svátků, je za poslední den lhůty považován nejbližší pracovní den. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno nejpozději v poslední den lhůty.


8.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího písemně na adrese: M & M technika s.r.o. , Libuň 223, PSČ 507 15, elektronickou poštou na adrese: info@mamtechnika.cz, telefonicky na tel. čísle 493620976, prostřednictvím chatu v Messengeru nebo WhatsAppu formou jednoznačného prohlášení, Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ( Formulář pro odstoupení od smlouvy ) , není to však jeho povinností. Kupující může odstoupit od smlouvy pouze v souladu se zněním výše uvedeného a pouze v případě, že výrobek předávaný Společnosti je nepoškozen a nejeví známky použití, nárok na odstoupení nezaniká rozbalením či použitím zboží, rovněž zboží nemusí být vráceno v původním obalu.


8.3 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, nemůže-li věc vrátit ve stavu, v jakém ji obdržel.To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci nebo použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí prodávajícmu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

8.4 Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu , nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí kupujícího odstoupit od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (vyjma dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající obvykle stejný platební prostředek, který použil pro provedení počáteční transakce kupující, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Společnost preferuje pro vrácení finančních prostředků bezhotovostní platební styk a kupujícímu zašle prostředky na jeho bankovní účet, který kupující Společnosti sdělí.

8.5 S vrácením platby může prodávající počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží nebo kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, dle toho, co nastane dříve.


8.5 Zboží prodávající zpět od kupujícího nevyzvedává. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámil, že odstupuje od smlouvy, zaslat svým nákladem zboží do kamenné prodejny Společnosti na adresu: M&M Technika s.r.o., Libuň 223, 507 15 Libuň, nebo na adresu, kterou mu sdělí Společnost po obdržení oznámení o odstoupení. Zboží odeslané na dobírku nebude Společností převzato. Vrácené zboží musí být ve stavu, v jakém bylo při převzetí kupujícím tj. čisté, a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody apod.) a příslušenství. Je-li společně se zbožím kupujícímu poskytnut dárek, kupující je povinen tento dárek spelečně se zbožím vrátit prodávajícímu. Kupující je povinen vrátit zboží bez provozních kapalin, pokud tyto byly kupujícím do zboží dodány za účelem jeho provozu.


8.6 Kupující vždy nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.


8.7 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud by vrácené zboží bylo jakkoliv poškozené či neúměrně opotřebované, vyhrazuje si Společnost právo na náhradu škody, kterou je oprávněna započítat oproti kupní ceně.

8.8 Uzavírá-li kupující smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, pak nepožívá práv spotřebitele, neboť za spotřebitele se považuje osoba, která uzavře smlouvu mimo svoji profesní či podnikatelskou činnost. Koupě se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku §2079 a násl. Podnikatel zejména nemůže odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu dle čl. 8.1 -8.7 obchodních podmínek. Záruční doba zboží zakoupeného podnikatelem činí 6 měsíců od data zakoupení

8.9 8.9 V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Gorazdova 1969/24
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/


IX. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Společnosti (prodávajícího)

9.1 Ceny uváděné u jednotlivých druhů výrobků jsou platné k okamžiku odeslání objednávky kupujícím Společnosti. Společnost si vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy v případě, kdy administrativní chybou či chybou zaměstnance společnosti cena zboží zjevně neodpovídá reálné hodnotě zboží, případně když dojde k neočekávané změně ceny ze strany výrobce, zejména avšak nikoli jen v těch případech, kdy by vlivem chybného hromadného zadávání cen zboží prostřednictvím výpočetní techniky, byla cena zboží uváděna jako 0,-Kč.

9.2 Společnost je oprávněna od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží. O odstoupení je však Společnost povinna neprodleně informovat kupujícího a pokusit se sjednat s ním možné řešení.

X. Servisní služby

10.1 Společnost poskytuje kupujícím (zákazníkům) servisní služby (kompletní záruční a pozáruční servis) po celé České republice. Zákazníkům, kteří nezakoupili zboží v obchodě Společnosti, poskytuje Společnost pozáruční servis.

XI. Zákaznický (uživatelský) účet

11.1 Společnost doporučuje svým zákazníkům vytvoření uživatelského účtu na webových stránkách společnosti. Uživatelský účet zjednodušuje kupujícímu další objednávku a umožňuje vstoupit do věrnostního programu a využít možnosti získat odměnu/dárek za nákup.

11.2 Kupující zřízením uživatelského účtu u Společnosti, stejně tak jako při objednávce, souhlasí se zpracováním osobních údajů a to pro účely vedení uživatelského účtu. Osobní údaje takto získané, budou Společností zpracovávány po dobu vedení uživatelského účtu.

11.3 Kupující je oprávněn ve vztahu ke Společnosti odvolat písemným oznámením souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. VII. těchto obchodních podmínek. Pokud se kupující domnívá, že Společnost provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem či ochranou soukromého života kupujícího, může kupující požádat zpracovatele těchto údajů (Společnost) o vysvětlení a dále může požadovat, aby Společnost odstranila tento závadný stav. Je-li žádost kupujícího dle předchozí věty shledána oprávněnou, je Společnost povinna neprodleně odstranit závadný stav. Nevyhoví-li společnost žádosti kupujícího, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.4 Kupující souhlasí se zasíláním informací, obchodních sdělení Společnosti na e-mailovou adresu kupujícího, kterou sdělil při své registraci do uživatelského rozhraní.

11.5 Kupující se do uživatelského účtu přihlašuje přes webové rozhraní internetového obchodu Společnosti svým e-mailem a heslem. Kupující tyto osobní údaje předává společnosti dobrovolně a je povinen své osobní údaje při registraci, ve svém uživatelském účtu uvádět správně a pravdivě. Kupující a je povinen bez zbytečného odkladu tyto sdělená data aktualizovat, při kterékoli změně.

11.6 V případě ztráty, zapomenutí hesla, řeší situaci Společnost s kupujícím vždy individuálně.

Věrnostní program

11.7 Společnost pro věrné zákazníky vytvořila systém odměn. Věrnostní program je založen na bodovém systému, přičemž stanovení počtu bodů (bodové ohodnocení výrobku) zboží je právem Společnosti. Kupující se nemůže domáhat zvýšení počtu bodů, vždy akceptuje bodové ohodnocení zboží při zadání objednávky. Počet bodů u konkrétního zboží může být rozdílný v návaznosti na sezónu, prodejní akci apod.

11.8 Kupující za nákup zboží získává body, které se sčítají v jeho uživatelském účtu a za které lze následně získat hodnotné dárky (vždy při dosažení určitého počtu bodů). Je právem Společnosti určovat počet bodů, za které lze získat konkrétní odměnu. Typ zboží v odměně určuje Společnost a není právem zákazníka požadovat jiné zboží odměnou. Zboží v konkrétní odměně může podléhat změně, a to i po odeslání žádost o dárek z aktuální nabídky dle čl.

11.9. Pokud dojde ke změně, bude Společnost zákazníka, který odeslal žádost o zaslání odměny, kontaktovat s dotazem, zda má o dárek po změně jeho specifikace stále zájem.

11.10 Kupující, který dosáhl potřebného počtu bodů pro získání konkrétní odměny, požádá společnost o zaslání této odměny prostřednictví elektronické pošty, a to zprávou odeslanou na informační e-mailovou adresu info@mamtechnika.cz. Společnost obdržení zprávy potvrdí, zašle příslušnou odměnu a poníží bodový účet zákazníka o body, které zákazník takto využil.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Znění obchodních podmínek a reklamačního řádu může Společnost měnit a doplňovat, přičemž tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro kupujícího platí vždy obchodní podmínky ve znění uvedeném na internetových stránkách Společnosti v den odeslání elektronické objednávky.

12.2 Společnost si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku.

V Libuni dne 1.1.2014.

M & M technika s.r.o.


Vzorový formulář pro uplatnění reklamace
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
vynikajici prodejceNEJLEPŠÍ PRODEJCE ZAHRADNÍ TECHNIKY 2011NEJLEPŠÍ PRODEJCE ZAHRADNÍHO NÁBYTKUpecet2024topfirma

M&M Technika s.r.o.   Obchodní podmínky    objednávky: objednavky@mamtechnika.cz   dotazy: info@mamtechnika.cz ,   2024 (0.02s)

Obchodní podmínky
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Souhlasím Odmítnout

TOPlist